Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Adresa školy: Ulice: Pospíšilova tř. 324
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Mgr. Jan Štěrba
Kontakt na školu Telefon: 495 514 691
Email: gbn@gybon.cz
Web: www.gybon.cz
IČ:62690043
RED-IZO:600011666
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pospíšilova tř. 324
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 691
IZO:062690043
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 534
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.1.2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 17.4.2023, 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, latinský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace