Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Adresa školy: Ulice: Pospíšilova tř. 324
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Mgr. Jan Štěrba
Kontakt na školu Telefon: 495 514 691
Email: gbn@gybon.cz
Web: www.gybon.cz
IČ:62690043
RED-IZO:600011666
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pospíšilova tř. 324
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 691
Fax: 495 514 693
IZO:062690043
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 532
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, španělský, německý, anglický, latinský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence