Logo školy

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
Adresa školy: Ulice: Komenského 77
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Ředitel:Mgr. Lukáš Rosůlek
Kontakt na školu Telefon: 495 490 377
Email: gym@gnb.cz
Web: www.gnb.cz
IČ:62690221
RED-IZO:600011682
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 77
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 490 377
IZO:062690221
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 602
Aktuální počet žáků: 293
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 12. 2020 - Den středních škol v Novém Bydžově; 14. 1. 2021 SOŠ a VOŠ, 21. 1. 2021 gymnázium
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: šestileté studium - , čtyřleté studium -
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, zahraniční pobyty a družební akce, sportovní dny, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Mléko do škol, M.R.K.E.V., Recyklohraní, Excelence, Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latina, německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plán
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Jana Maláta 1869
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu:
IZO:150008716
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 160
Aktuální počet studentů: 57
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 12
Dny otevřených dveří (termíny): 15. 12. 2018 - Den středních škol v Novém Bydžově; 19. 1. 2019 SOŠ a VOŠ, 24. 1. 2019 gymnázium
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Studijní řád.docx (50,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Ekonomika a podnikání
Speciálně vybavené odborné učebny: Fiktivní firma, učebna jazyků, ICT
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Účetnictví a daně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jos. Jungmanna 1544
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu:
IZO:102754438
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jana Maláta 1872
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu:
IZO:181071070