Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
Adresa školy: Ulice: Komenského 77
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Ředitel:Mgr. Lukáš Rosůlek
Kontakt na školu Telefon: 495 490 377
Email: gym@gnb.cz
Fax: 495 490 357
Web: www.gnb.cz
IČ:62690221
RED-IZO:600011682
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského 77
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 490 377
Fax: 495 490 357
IZO:062690221
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 602
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 12. 2018 - Den středních škol v Novém Bydžově; 19. 1. 2019 SOŠ a VOŠ, 24. 1. 2019 gymnázium
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: šestileté studium - , čtyřleté studium -
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna, ICT, chemie, biologie, výtvarná výchova, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, zahraniční pobyty a družební akce, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Mléko do škol, M.R.K.E.V., Recyklohraní, Excelence, Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, latina, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plán
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Jana Maláta 1869
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu:
IZO:150008716
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 160
Aktuální počet studentů: 57
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 12
Dny otevřených dveří (termíny): 15. 12. 2018 - Den středních škol v Novém Bydžově; 19. 1. 2019 SOŠ a VOŠ, 24. 1. 2019 gymnázium
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, parkování u školy, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Studijní řád.docx (50,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Ekonomika a podnikání
Speciálně vybavené odborné učebny: Fiktivní firma, učebna jazyků, ICT
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Účetnictví a daně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Jos. Jungmanna 1544
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu:
IZO:102754438

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Jana Maláta 1872
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 504 01
Kontakt na školu:
IZO:181071070