Logo školy

Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Československé armády 274/55
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Petr Hájek
Kontakt na školu Telefon: 495 592 288
Email: hotelovka@hotelovka.cz
Web: hotelovka.cz
IČ:25262131
RED-IZO:600011771
Zřizovatel:RES, společnost s ručením omezeným
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Československé armády 274/55
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 592 288
Fax: 495 592 287
IZO:062062883
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 167
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. listopadu 2018 a 26. ledna 2019
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven centrálně.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30 hodin
Roční školné v Kč: 25000
Rozšířené informace o ročním školném: Učební obor Kč 15:000,-- ročně, studijní obory Kč 25.000,-- ročně.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, zeměpis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika), jiné
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, odborné kurzy, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Evropské projekty
Domácí spolupráce : tuzemské a zahraniční praxe
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, zimní adaptační kurzy letní sportovně turistické kurzy výuka golfu výuka tance, lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: systém konzultačních hodin jednotlivých učitelů
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: barmanské kurzy baristické kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Československé armády 274/55
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 592 288
Fax: 495 592 287
IZO:108007821
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: Kč 35,--
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano