Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.

Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Československé armády 274/55
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Petr Hájek
Kontakt na školu Telefon: 495 592 288
Email: hotelovka@hotelovka.cz
Fax: 495 592 287
Web: hotelovka.cz
IČ:25262131
RED-IZO:600011771
Zřizovatel:RES, společnost s ručením omezeným
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Československé armády 274/55
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 592 288
Fax: 495 592 287
IZO:062062883
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 167
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. listopadu 2018 a 26. ledna 2019
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven centrálně.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30 hodin
Roční školné v Kč: 25000
Rozšířené informace o ročním školném: Učební obor Kč 15:000,-- ročně, studijní obory Kč 25.000,-- ročně.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, zeměpis, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika), jiné
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, odborné kurzy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Evropské projekty
Domácí spolupráce : tuzemské a zahraniční praxe
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, zimní adaptační kurzy letní sportovně turistické kurzy výuka golfu výuka tance
Specifické formy podpory žákům: systém konzultačních hodin jednotlivých učitelů
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: barmanské kurzy baristické kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Československé armády 274/55
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 592 288
Fax: 495 592 287
IZO:108007821
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: Kč 35,--
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano