Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: třída SNP 170/32a, Slezské Předměstí
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Eva Petřikovová
Kontakt na školu Telefon: 495 541 548
Email: sekretariat@soavoshk.cz
Web: www.soavoshk.cz
IČ:25262327
RED-IZO:600011798
Zřizovatel:PaedDr. Eva Petřikovová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: SNP 170
Obec: Hradec Králové 3
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 541 548
Fax: 495 542 521
IZO:044445288
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 260
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.01.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, Hudební výchova, Jazykový projev, , český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Dle vyhlášených termínů
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Škola SNP
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 30000
Rozšířené informace o ročním školném: Školné lze hradit v měsíčních splátkách
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Školy, praxe,...
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: SNP 170
Obec: Hradec Králové 3
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 541 548
Fax: 495 542 521
IZO:110100182
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 100
Aktuální počet studentů: 8
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 16.01.2021
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: ústní
Termín přijímacích zkoušek: Červen 2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: Škola SNP
Certifikáty: ECDL
Roční školné v Kč: 30000
Snížené školné: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Cestovní ruch, Předškolní a mimoškolní pedagogika
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Cestovní ruch, Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Jazyková škola
Adresa: Ulice: SNP 170
Obec: Hradec Králové 3
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 541 548
Fax: 495 542 521
IZO:151000654