Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: třída SNP 170/32a, Slezské Předměstí
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Eva Petřikovová
Kontakt na školu Telefon: 495 541 548
Email: sekretariat@soavoshk.cz
Web: www.soavoshk.cz
IČ:25262327
RED-IZO:600011798
Zřizovatel:PaedDr. Eva Petřikovová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: SNP 170
Obec: Hradec Králové 3
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 541 548
IZO:044445288
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 260
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2022, 14. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: ústní , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, hudební výchova, mluvní a jazykový projev
Termín přijímacích zkoušek: JPZ dle vyhlášených termínů, školní část 18.–21. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Škola SNP (zastávka)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:50 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hod.
Roční školné v Kč: 36000
Rozšířené informace o ročním školném: školné lze hradit v měsíčních splátkách
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : školy a školská zařízení, firmy, praxe apod.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky:
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: konzultační hodiny vyučujících, nabídka nepovinných a zájmových předmětů
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: SNP 170
Obec: Hradec Králové 3
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 541 548
IZO:110100182
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 100
Aktuální počet studentů: 30
Dny otevřených dveří (termíny): 26. 11. 2022, 14. 1. 2023
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: ústní
Termín přijímacích zkoušek: červen 2023
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: Škola SNP (zastávka)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 36000
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Cestovní ruch
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: konzultační hodiny vyučujících
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Jazyková škola
Adresa: Ulice: SNP 170
Obec: Hradec Králové 3
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 541 548
IZO:151000654
Základní informace
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: Škola SNP (zastávka)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vzdělávání
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní, všeobecná
Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR: ne