Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Adresa školy: Ulice: Pražská třída 68/18, Kukleny
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 04
Ředitel:Ing. Hana Rubáčková
Kontakt na školu Telefon: 495 535 400
Email: kontakt@sosvet.cz
Fax: 495 535 400
Web: www.sosvet.cz
IČ:62690281
RED-IZO:600011801
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pražská 68
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 501 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 400
Fax: 495 535 400
IZO:108007863
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 408
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.10., 21.11., 16.1., 16.2.
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD č.3
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT, cizí jazyky, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, literárně-dramatické, sportovní, chovatelské
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Pražská 68
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 501 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 535 400
Fax: 495 535 400
IZO:102754772