Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Pavel Jankovský
Kontakt na školu Telefon: 495 513 391
Email: jankovsky@hradebni.cz
Fax: 495 511 518
Web: www.hradebni.cz
IČ:15062848
RED-IZO:600011828
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:015062848
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 1058
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.11.2018, 8.12.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, talentová , test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 7, 16, 17, 18, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 280
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, Vyhláška č. 50/1978 Sb.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: v každé učebně
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:110028848

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:110028856