Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Pavel Jankovský
Kontakt na školu Telefon: 495 513 391
Email: jankovsky@hradebni.cz
Web: www.hradebni.cz
IČ:15062848
RED-IZO:600011828
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:015062848
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 1058
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.11.2018, 8.12.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná, bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 7, 16, 17, 18, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 280
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, francouzský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Heuréka (MFF UK), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, Vyhláška č. 50/1978 Sb.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: v každé učebně
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, technické, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:110028848
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:110028856