Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Pavel Jankovský
Kontakt na školu Telefon: 495 513 391
Email: jankovsky@hradebni.cz
Fax: 495 511 518
Web: www.hradebni.cz
IČ:15062848
RED-IZO:600011828
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:015062848
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 1058
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.11.2018, 8.12.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), talentová , bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 7, 16, 17, 18, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 280
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Vyhláška č. 50/1978 Sb., IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: v každé učebně
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, přírodovědné, ICT, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:110028848

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Hradební 1029
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 391
Fax: 495 511 518
IZO:110028856