Zde může být obrázek školy.

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Adresa školy: Ulice: Adámkova třída 55
Obec: Hlinsko
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 01
Ředitel:RNDr. Rostislav Dvořáček
Kontakt na školu Telefon: 469 311 190
Email: red@gymhlinsko.cz
Fax: 469 311 292
Web: http://www.gymhlinsko.cz
IČ:60103329
RED-IZO:600011852
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Adámkova třída 55
Obec: Hlinsko
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 311 190
Fax: 469 311 292
IZO:060103329
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 552
Aktuální počet žáků: 282
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2018, 12.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4., 15.4., 16.4., 17.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, knihovna, chemie, biologie, výtvarná výchova, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace