Zde může být obrázek školy.

Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Mgr. Martin Slezáček
Kontakt na školu Telefon: 469 630 249
Mobil: 733712599
Email: reditel@hotelovaskola.chrudim.cz
Web: www.hotelovaskola.chrudim.cz
IČ:25272501
RED-IZO:600011925
Zřizovatel:Eduard Kropáček
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
IZO:181034484
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 37
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: škola v těsné blízkosti nádraží (vlak, autobus)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15 (družina)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 11000
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: SPU
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky
Střední škola
Adresa: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
IZO:110020405
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 216
Aktuální počet žáků: 148
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2015, 12.1.2016, kdykoli po předchozí domluvě
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: škola v těsné blízkosti nádraží (vlak, autobus)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 17500
Rozšířené informace o ročním školném: pro zaměření tělesná výchova a sport 17500,- Kč, pro humanitní zaměření 10000,- Kč, splatné ve dvou splátkách
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - humanitní, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, bazén, posilovna, ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Domácí spolupráce : organizace a realizace sportovních akcí pro SŠ
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický, lyžování, plavání, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: ano - nadaní žáci, SPU, sociální znevýhodnění
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, trenérská licence M, kurz rozhodčí kopané, masérský kurz, kurz animátora, tělovýchovný zdravorník, lyžařský instruktor
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky
Školní družina
Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
IZO:181035880
Školní klub
Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181095289
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181056348
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181056356
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne