Zde může být obrázek školy.

Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Mgr. Martin Slezáček
Kontakt na školu Telefon: 469 630 249
Mobil: 733712599
Email: reditel@hotelovaskola.chrudim.cz
Web: www.hotelovaskola.chrudim.cz
IČ:25272501
RED-IZO:600011925
Zřizovatel:Eduard Kropáček
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
Fax: 469 630 203
IZO:181034484
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 37
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: škola v těsné blízkosti nádraží (vlak, autobus)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15 (družina)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 11000
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: SPU
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky
Střední škola
Adresa: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
Fax: 469 630 203
IZO:110020405
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 216
Aktuální počet žáků: 148
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2015, 12.1.2016, kdykoli po předchozí domluvě
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: škola v těsné blízkosti nádraží (vlak, autobus)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 17500
Rozšířené informace o ročním školném: pro zaměření tělesná výchova a sport 17500,- Kč, pro humanitní zaměření 10000,- Kč, splatné ve dvou splátkách
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, bazén, sportovní areál (atletika), v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce : organizace a realizace sportovních akcí pro SŠ
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení, cyklistický
Specifické formy podpory žákům: ano - nadaní žáci, SPU, sociální znevýhodnění
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, trenérská licence M, kurz rozhodčí kopané, masérský kurz, kurz animátora, tělovýchovný zdravorník, lyžařský instruktor
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
Fax: 469 630 203
IZO:181035880
Školní klub
Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181095289
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181056348
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181056356
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne