Zde může být obrázek školy.

Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Mgr. Martin Slezáček
Kontakt na školu Telefon: 469 630 249
Mobil: 733712599
Email: reditel@hotelovaskola.chrudim.cz
Web: www.hotelovaskola.chrudim.cz
IČ:25272501
RED-IZO:600011925
Zřizovatel:Eduard Kropáček
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Základní škola

Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
Fax: 469 630 203
IZO:181034484
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 37
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: škola v těsné blízkosti nádraží (vlak, autobus)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15 (družina)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 11000
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, hudební výchova, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, bazén, v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: SPU
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, hudební, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), webové stránky

Střední škola

Adresa: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
Fax: 469 630 203
IZO:110020405
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 216
Aktuální počet žáků: 148
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2015, 12.1.2016, kdykoli po předchozí domluvě
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: škola v těsné blízkosti nádraží (vlak, autobus)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 17500
Rozšířené informace o ročním školném: pro zaměření tělesná výchova a sport 17500,- Kč, pro humanitní zaměření 10000,- Kč, splatné ve dvou splátkách
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, biologie, fyzika, výtvarná výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, bazén, v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : organizace a realizace sportovních akcí pro SŠ
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, cyklistický, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: ano - nadaní žáci, SPU, sociální znevýhodnění
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, trenérská licence M, kurz rozhodčí kopané, masérský kurz, kurz animátora, tělovýchovný zdravorník, lyžařský instruktor, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: webové stránky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)

Školní družina

Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 630 249
Fax: 469 630 203
IZO:181035880

Školní klub

Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181095289

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Víta Nejedlého 482, Chrudim III
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181056348
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Palackého třída 47, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181056356
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne