Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322
Adresa školy: Ulice: Sportovní 322
Obec: Třemošnice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 43
Ředitel:RNDr. Jana Sýkorová
Kontakt na školu Telefon: 469 661 731
Email: skola@sos-tremosnice.cz
Web: http://www.sos-tremosnice.cz
IČ:15052796
RED-IZO:600011941
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sportovní 322
Obec: Třemošnice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 43
Kontakt na školu: Telefon: 469 661 731
IZO:015052796
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 192
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2019, 12. 12. 2019, 11. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 5:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, prospěchové, motivační
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Odborné stáže žáků ve školách a firmách ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a na Slovensku. Odborný ve firmách.
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, IKAP
Domácí spolupráce : Základní školy v regionu, střední odborné školy v zahraničí (Francie, Španělsko, Itálie, Německo, Slovensko), Město Třemošnice, AMK Třemošnice.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Individuální konzultace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Akreditované kurzy DVPP Autorizovaná osoba MPO - profesní kvalifikace Rekvalifikační kurzy
Rozvrhy hodin: rozvrh_14_15.pdf (231,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: ICT, společenské hry, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sportovní 322
Obec: Třemošnice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 43
Kontakt na školu: Telefon: 469 661 731
IZO:110020162