Zde může být obrázek školy.

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

Škola / charakteristika školy

Název školy:Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 30
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Ředitel:Mgr. Miloš Chlumský
Kontakt na školu Telefon: 493 533 005
Email: skola@gymjc.cz
Fax: 493 532 404
Web: www.gymjc.cz
IČ:60116781
RED-IZO:600011992
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Jiráskova 30
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 533 005
Fax: 493 532 404
IZO:000087131
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 434
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2018,5.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.,15.,16. a 17.duben 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.25 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: x
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, hudební výchova, cizí jazyky, fyzika, knihovna, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, ruský, latinský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání, vodácký kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Studentská Agora (Agora CE)
Specifické formy podpory žákům: doučování a konzultace pro slabší žáky
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka