Zde může být obrázek školy.

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

Škola / charakteristika školy
Název školy:Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 30
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Ředitel:Mgr. Miloš Chlumský
Kontakt na školu Telefon: 493 533 005
Email: skola@gymjc.cz
Web: www.gymjc.cz
IČ:60116781
RED-IZO:600011992
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 30
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 533 005
Fax: 493 532 404
IZO:000087131
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 434
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2018,5.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.,15.,16. a 17.duben 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.25 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: x
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, ruský, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: doučování a konzultace pro slabší žáky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka