Logo školy

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 220
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Ředitel:Mgr. Ondřej Švanda
Kontakt na školu Telefon: 493 532 515
Email: sekretariat@moa-jc.cz
Web: www.moa-jc.cz
IČ:60116935
RED-IZO:600012000
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 17. listopadu 220
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 11
Kontakt na školu: Telefon: 493 532 515
IZO:000087513
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: JPZ Cermat
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, terasa na střeše školy, stolní fotbaly
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace