Zde může být obrázek školy.

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Škola / charakteristika školy

Název školy:Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 220
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Ředitel:Ing. Jiří Tajč
Kontakt na školu Telefon: 493 532 515
Email: sekretariat@moa-jc.cz
Fax: 493 535 125
Web: www.moa-jc.cz
IČ:60116935
RED-IZO:600012000
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: 17. listopadu 220
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 11
Kontakt na školu: Telefon: 493 532 515
Fax: 493 535 125
IZO:000087513
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, ledová plocha, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, terasa na střeše škoy
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli