Logo školy

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 220
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Ředitel:Mgr. Ondřej Švanda
Kontakt na školu Telefon: 493 532 515
Email: sekretariat@moa-jc.cz
Web: www.moa-jc.cz
IČ:60116935
RED-IZO:600012000
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 17. listopadu 220
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 11
Kontakt na školu: Telefon: 493 532 515
Fax: 493 535 125
IZO:000087513
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 297
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: JPZ Cermat
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, španělský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT, technické
Místo pro trávení volného času: terasa na střeše školy, stolní fotbaly, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace