Zde může být obrázek školy.

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Škola / charakteristika školy

Název školy:Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 220
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Ředitel:Ing. Jiří Tajč
Kontakt na školu Telefon: 493 532 515
Email: sekretariat@moa-jc.cz
Fax: 493 535 125
Web: www.moa-jc.cz
IČ:60116935
RED-IZO:600012000
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: 17. listopadu 220
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 11
Kontakt na školu: Telefon: 493 532 515
Fax: 493 535 125
IZO:000087513
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, bazén, posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, výlety, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, terasa na střeše škoy
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém