Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Adresa školy: Ulice: Kumburská 740
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Ředitel:Mgr. Pavel Matějovský
Kontakt na školu Telefon: 493 721 320
Email: skola@gymnp.cz
Web: gymnp.cz
IČ:60117001
RED-IZO:600012026
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kumburská 740
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 721 320
IZO:000401170
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 502
Aktuální počet žáků: 412
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2023, 20.1.2024
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), praktická, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, Na SOŠPg test studijních předpokladů pro VV, TV, HV a Jazykovou výchovu
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ2223.pdf (1636,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, fakultní pracoviště Univerzity Hradec Králové, Recyklohraní
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Finančně gramotná škola
Domácí spolupráce : Mateřské školy, školní dzužiny při ZŠ - spolupráce při realizaci pedagogické praxe
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, plavání, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Venkovní třída
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kumburská 1028
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 721 321
IZO:102754497
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kumburská 1028
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 721 321
IZO:102754888