Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Adresa školy: Ulice: Kumburská 740
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Ředitel:Mgr. Pavel Matějovský
Kontakt na školu Telefon: 493 721 320
Email: skola@gymnp.cz
Fax: 493 721 322
Web: gymnp.cz
IČ:60117001
RED-IZO:600012026
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Kumburská 740
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 721 320
Fax: 493 721 322
IZO:000401170
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 502
Aktuální počet žáků: 399
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.12.2018, 26.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), praktická, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, Na SOŠPg test studijních předpokladů pro VV, TV, HV a Jazykovou výchovu, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.,15. 4., 16.4., 17.4., 23. 4. a 24.4. 2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, cizí jazyky, chemie, ICT, hudební výchova, biologie, knihovna, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, fakultní pracoviště Univerzity Hradec Králové, Recyklohraní
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Finančně gramotná škola
Domácí spolupráce : Matřské školy, školní dzužiny při ZŠ - spolupráce při realizaci pedagogické praxe
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, lyžování, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: Venkovní třída , vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Kumburská 1028
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 721 321
Fax: 493 721 322
IZO:102754497

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Kumburská 1028
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 721 321
Fax: 493 721 322
IZO:102754888