Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Na Tobolce 389
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Ředitel:Mgr. Renata Motyčková
Kontakt na školu Telefon: 493 535 618
Email: sposka@centrum.cz
Web: www.sposka.cz
IČ:25270044
RED-IZO:600012093
Zřizovatel:Stanislav Altman
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Tobolce 389
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 506 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 535 618
Fax: 493 534 786
IZO:060115645
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 160
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě kdykoliv
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: profilový pohovor, matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: datum státních jednotných zkoušek
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.15 - 15.00 hodin, ve středu do 17.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 17000
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: průvodcovské zkoušky
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence