Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Adresa školy: Ulice: Hradební 218
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Ředitel:Mgr. Jiří Ringel
Kontakt na školu Telefon: 491 521 276
Email: info@gybroumov.cz
Fax: 491 423 253
Web: www.gybroumov.cz
IČ:48623679
RED-IZO:600012107
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Hradební 218
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 521 276
Fax: 491 521 276
IZO:102266239
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 313
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latinský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka