Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Adresa školy: Ulice: Hradební 218
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Ředitel:Mgr. Jiří Ringel
Kontakt na školu Telefon: 491 521 276
Email: info@gybroumov.cz
Web: www.gybroumov.cz
IČ:48623679
RED-IZO:600012107
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradební 218
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 521 276
Fax: 491 521 276
IZO:102266239
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 319
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Heuréka (MFF UK)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, technické, sportovní, jazykové, přírodovědné, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování