Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Adresa školy: Ulice: Studničkova 260
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Ředitel:Mgr. Jitka Kočišová
Kontakt na školu Telefon: 491 812 425
Email: sekretariat@ssrjaromer.cz
Fax: není
Web: http://ssrjaromer.cz
IČ:00087815
RED-IZO:600012158
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Studničkova 260
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 425
Fax: 491 813 329
IZO:107860601
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 405
Aktuální počet žáků: 270
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.2.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Pro umělecké obory talentová zkouška z výtvarné výchovy (modelování, kresba)
Termín přijímacích zkoušek: 7.1.2015 a 8.1.2015 talentová zkouška, 22.4.2015 a 23.4.2015 příjímací zkouška - nástavba
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-14.doc (13461 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Domácí spolupráce : Středisko volného času - Miličův dům, Městaká policie - prevence
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáce, nadaní žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Podkovářský kurz - rekvalifikační kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Studničkova 176
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 425
Fax: 491 813 329
IZO:110015801