Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie
Adresa školy: Ulice: Kladská 335
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Ředitel:Mgr. David Hanuš
Kontakt na školu Telefon: 491 427 850
Email: reditel@socea.cz
Web: www.socea.cz
IČ:00189391
RED-IZO:600012247
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Kladská 335
Obec: Náchod
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 547 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 426 044
IZO:102101531
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 147
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2014,12:00-18:00 hodin a 21.1.2015, 14:00-17:00 hodin
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Kladská ulice
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Fair trade škola (férová škola)
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cykroturistický kurz
Specifické formy podpory žákům: individuální hodiny pro zdravotně a sociálně znevýhodněné žáky
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, sociální
Místo pro trávení volného času: třídy, chodby, školní kaple
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky