Zde může být obrázek školy.

AGYS - Anglické gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:AGYS - Anglické gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Gorkého 867, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Ing. Josef Krčil
Kontakt na školu Telefon: 466 303 105
Email: info@agys.cz
Web: http://www.agys.cz
IČ:64827364
RED-IZO:600012298
Zřizovatel:ACADEMIA, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Gorkého 867, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 105
IZO:061222402
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 216
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2018, 6. 12. 2018, 10. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: řádný termín 12. 4. 2019, 15. 4. 2019 náhradní termín 13., 14. 5. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 5, 6, 7, 10, 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 06.50 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 07.55, nultá 07.05
Roční školné v Kč: 26000
Rozšířené informace o ročním školném: obor vzdělání 63-41-M/02 OA 24.000,- , 79-41-K/41 GY 26.000,-
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, exkurze, Agyslingua - soutěž v ANJ pro žáky ZŠ z Pardubického kraje
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti:
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace