Zde může být obrázek školy.

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Gorkého 867
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Ing. Josef Krčil
Kontakt na školu Telefon: 466 303 105
Email: info@agys.cz
Web: http://www.agys.cz
IČ:64827364
RED-IZO:600012298
Zřizovatel:ACADEMIA, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Gorkého 867
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 105
Fax: 466 303 105
IZO:061222402
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 216
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2018, 6. 12. 2018, 10. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: řádný termín 12. 4. 2019, 15. 4. 2019 náhradní termín 13., 14. 5. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 5, 6, 7, 10, 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 06.50 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 07.55, nultá 07.05
Roční školné v Kč: 26000
Rozšířené informace o ročním školném: obor vzdělání 63-41-M/02 OA 24.000,- , 79-41-K/41 GY 26.000,-
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, Agyslingua - soutěž v ANJ pro žáky ZŠ z Pardubického kraje, jarmarky a dílny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti:
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Gorkého 867
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 105
Fax: 466 303 105
IZO:150005831