Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
Adresa školy: Ulice: Na Mušce 1110
Obec: Holice
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Ředitel:Mgr. Andrea Daňková
Kontakt na školu Telefon: 466 682 265
Email: dankova@gyholi.cz
Fax: 466 682 266
Web: www.gyholi.cz
IČ:48161101
RED-IZO:600012301
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Na Mušce 1110
Obec: Holice
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 265
Fax: 466 682 266
IZO:048161101
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2018, 9. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, biologie, knihovna, cizí jazyky, ICT, hudební výchova, fyzika, výtvarná výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, charitativní adventní koncerty, projektové dny pro žáky ZŠ, jazykově-umělecká soutěž Pět jazyků na pódiu, plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Adopce na dálku, Globe, Etická škola, Bílá pastelka, GIS day
Domácí spolupráce : základní školy regionu, charita, knihovna, Muzeum Dr. E. Holuba, dětský domov, Nadace J. Luxe, UHK, Univerzita Pardubice
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, latinský, ruský, španělský, německý, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: francouzský, anglický, německý, ruský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, slabší žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, chovatelské, sportovní, technické, ICT, programování/robotika, hudební
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Na Mušce 1110
Obec: Holice
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 265-6
Fax: 466 682 265
IZO:110200489
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 a 27 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano