Logo školy

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
Adresa školy: Ulice: Na Mušce 1110
Obec: Holice
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Ředitel:Mgr. Andrea Daňková
Kontakt na školu Telefon: 466 682 265
Email: dankova@gyholi.cz
Web: www.gyholi.cz
IČ:48161101
RED-IZO:600012301
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Mušce 1110
Obec: Holice
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 265
Fax: 466 682 266
IZO:048161101
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, biologie, chemie, cizí jazyky, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, charitativní adventní koncerty, projektové dny pro žáky ZŠ, jazykově-umělecká soutěž Pět jazyků na pódiu, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Duke of Edinburgh's International Award, Adopce na dálku, Globe, Etická škola, Bílá pastelka, GIS day
Domácí spolupráce : Certicon - ECDL koncept, základní školy regionu, Charita ČR, knihovna, Muzeum Dr. E. Holuba, dětský domov, Nadace J. Luxe, UHK, Univerzita Pardubice, firmy Junker, Contipro, ADA international,...
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, , španělský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, francouzský, španělský, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, slabší žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, hudební, ICT, sportovní, jazykové, přírodovědné, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Mušce 1110
Obec: Holice
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 265-6
Fax: 466 682 265
IZO:110200489
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28 a 30 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne