Zde může být obrázek školy.

Konzervatoř Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Konzervatoř Pardubice
Adresa školy: Ulice: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Dalibor Hlava
Kontakt na školu Telefon: 466 513 503
Email: reditelstvi@konzervatorpardubice.eu
Web: http://www.konzervatorpardubice.eu
IČ:48161110
RED-IZO:600012336
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 513 503
IZO:048161110
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Ukončování vzdělání: absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 251
Aktuální počet žáků: 240
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.10.2021
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, taneční, hudební, Posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy ZUŠ, veřejná vystoupení žáků, mezioborové projekty, ročníkové koncerty, absolventské koncerty, Soutěž konzervatoří (klavír, akordeon, kytara, zpěv), soutěž "Pardubické dechy", mistrovské kurzy, besedy, spolupráce s profesionálními hudebními tělesy (KFP a FHK) a s Východočeským divadlem Pardubice. Projekty se ZUŠ.
Spolupráce při odborné praxi: divadlo, orchestr, Pedagogická praxe na ZUŠ a ve školním pěveckém sboru.
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Obory: hudba, zpěv
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: zpěv, hudba
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: italský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy podpory žákům: Doučovací hodiny, 1. - 4. ročník pevně v rozvrhu (DOHT), individuální přístup, výchovné poradenství
Rozvrhy hodin: rozvtrid 2021.pdf (5549,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, Wifi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Školní kavárna (externí provozovatel v budově školy)
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli