Logo školy

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
Adresa školy: Ulice: náměstí Republiky 116, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Zdeněk Zitko
Kontakt na školu Telefon: 466 530 545
Email: sekretariat@spspas.cz
Web: www.spspas.cz
IČ:48161161
RED-IZO:600012352
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí Republiky 116, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 14
Kontakt na školu: Telefon: 466 530 545
Fax: 466 530 550
IZO:048161161
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 400
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,6,8,13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,05
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): realizace odborných soutěží - Pekař roku, organizace sportovních soutěží - Laťka SPŠPaS, turnaj v odbíjené, spolupráce s VŠ - Vědeckotechnický jarmark. , exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, školním psychologem a výchovným poradcem školy.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka