Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
Adresa školy: Ulice: náměstí Republiky 116
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Zdeněk Zitko
Kontakt na školu Telefon: 466 530 545
Email: sekretariat@sspas.cz
Web: www.sspas.cz
IČ:48161161
RED-IZO:600012352
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí Republiky 116
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 14
Kontakt na školu: Telefon: 466 530 545
Fax: 466 530 550
IZO:048161161
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.1. 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22.4. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,6,8,13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Začátek první vyučovací hodiny: 7,05
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, biologie, chemie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, realizace odborných soutěží - Pekař roku, organizace sportovních soutěží - Laťka SPŠPaS, turnaj v odbíjené , exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, školním psychologem a výchovným poradcem školy.
Nabídka dalšího vzdělávání: profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, technické, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli