Zde může být obrázek školy.

Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Ke Kobelnici 110, Černá za Bory
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 01
Ředitel:Ing. Milan Randák
Kontakt na školu Telefon: 466 670 207
Email: sou.pardubice@seznam.cz
Web: www.soupardubice.cz
IČ:25262301
RED-IZO:600012379
Zřizovatel:Ing. Milan Randák
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Černá za Bory 110
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 670 207
IZO:041263936
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 104
Aktuální počet žáků: 73
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 28
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod, případně po domluvě, na OV od 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 h, OV:7.00 h
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: osvědčení - motorová pila Vyhl.50/76 Sb, §5, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)