Zde může být obrázek školy.

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Ke Kamenci 151, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Ředitel:Ing. Jiří Formánek
Kontakt na školu Telefon: 466 611 106
Email: skola@DELTA-skola.cz
Web: http://www.DELTA-skola.cz
IČ:62061178
RED-IZO:600012417
Zřizovatel:Ing. Jiří Formánek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Ke Kamenci 151, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 611 106
Fax: 466 611 174
IZO:044434324
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 335
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: standardní - centrální
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 25000
Rozšířené informace o ročním školném: kombinované studium 14.000, denní studium prospěchové stipendium 1.000-10.000 (dle prospěchu 1,80 - 1,00)
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, Cisco Networking Academy, Oracle Academy, Microsoft Imagine Academy, připravujeme Adobe Academy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, programování/robotika
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny