Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Adresa školy: Ulice: Mozartova 449, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Ředitel:Mgr. Marek Výborný
Kontakt na školu Telefon: 466 412 839
Email: gymozart@gymozart.cz
Web: http://www.gymozart.cz
IČ:48161063
RED-IZO:600012425
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mozartova 449, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 412 839
Fax: 466 412 838
IZO:110032233
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 305
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2014, 22.1.2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: středa 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD - bus č. 2, 6, 9, 13, ...
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: hlavním vchodem od zastávky MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, Den osobností -přednášková akce, studium v zahraničí v rámci programu AFS, filmová klub "Jeden svět na školách", Adopce na dálku, podpora Dětského centra Veská, partnerské gymnázium v Selbu, spolupráce s Univerzitou Pardubice , partnerská škola Univerzity Hradec Králové, člen Hokejové akademie HC ČSOB Pardubice
Zapojení ve specifických programech : Projekt OP VK "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji"
Domácí spolupráce : ZŠ v okrese Pardubice, Univerzita Pardubice, Univerzita Hardec Králové
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, sportovní kurz pro 2. ročníky
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vnitřní a venkovní respirium, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, klasifikace žáků je zveřejněna na webových stránkách školy(za přísného dodržení ochrany osobních dat), třídní schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mozartova 449, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 412 839
Fax: 466 412 838
IZO:181018411
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29,00 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano