Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Adresa školy: Ulice: Mozartova 449, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Ředitel:Mgr. Petr Harbich
Kontakt na školu Telefon: 466 412 839
Email: gymozart@gymozart.cz
Web: http://www.gymozart.cz
IČ:48161063
RED-IZO:600012425
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mozartova 449, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 412 839
IZO:110032233
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 364
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2022, 9.1.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD - bus č. 2, 6, 9, 13, ...
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: hlavním vchodem od zastávky MHD, zadním vchodem pro dojíždějící po železnici
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, Den osobností -přednášková akce, studium v zahraničí v rámci programu AFS, filmová klub "Jeden svět na školách", Adopce na dálku, podpora Dětského centra Veská, partnerské gymnázium v Selbu, spolupráce s Univerzitou Pardubice , partnerská škola Univerzity Hradec Králové, člen Hokejové akademie HC ČSOB Pardubice
Zapojení ve specifických programech : Projekt OP JAK, NPO
Domácí spolupráce : ZŠ v okrese Pardubice, Univerzita Pardubice, Univerzita Hardec Králové
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, sportovní kurz pro 2. ročníky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán pro indikované žáky
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, kromě 3 vnitřních i venkovní respirium
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mozartova 449, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 412 839
IZO:181018411
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29,00 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano