Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139
Adresa školy: Ulice: Žižkova 139
Obec: Chvaletice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 12
Ředitel:Ing. Jan Janotka
Kontakt na školu Telefon: 466 985 597
Mobil: 727 940 871
Email: skola@souzchvaletice.cz
Fax: 466 985 558
Web: http://www.souzchvaletice.cz
IČ:00087840
RED-IZO:600012450
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Žižkova 139
Obec: Chvaletice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 12
Kontakt na školu: Telefon: 466 985 597
Fax: 466 985 558
IZO:000087840
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 127
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.- 20.10.2018; 30.11.- 1.12.2018; 4.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019; 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, lyžařské ozdravné kurzy
Domácí spolupráce : odborná praxe žáků na pracovištích spolupracujících firem
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: doplňková výuka v předmětech, odborné a rozšiřující kurzy odborných předmětů
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, autoškola pro skupiny B,T,C kurz svařování plamenem, el. obloukem obalenou elektrodou, el. obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře CO2, el. obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře argonu kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, dílny odborného výcviku
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, osobní

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Žižkova 139
Obec: Chvaletice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 12
Kontakt na školu: Telefon: 466 985 597-9
Fax: 466 985 558
IZO:110015789
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 71
Počet ubytovaných žáků a studentů: 32
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Termín pro podání přihlášky : po dohodě
Úplata za ubytování (v Kč): 1200,-Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 100,-Kč/den (strava 5x denně)
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, taneční, technické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory odborného výcviku
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Žižkova 139
Obec: Chvaletice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 12
Kontakt na školu: Telefon: 466 985 597-9
Fax: 466 985 558
IZO:110015797
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 34,-
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano