Zde může být obrázek školy.

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.
Adresa školy: Ulice: U Josefa 118
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Ředitel:Ing. Radmila Kozohorská
Kontakt na školu Telefon: 466 412 240
Email: sekretaritat@labskaskola.cz
Web: labskaskola.cz
IČ:62029754
RED-IZO:600012514
Zřizovatel:Libuše Vodochodská
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: U Josefa 118
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 412 240
IZO:062029754
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 337
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2021, 27. 11. 2021, 18. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 10, č. 23, č. 16, č. 3, č. 4, č. 7, č. 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45 (odborný výcvik), 7:40 (teoretické vyučování)
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00 hod (odborný výcvik), 8:00 teoretické vyučování
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: obory zakončené závěrečnou zkouškou od 0 Kč do 5 200,- Kč, čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou 17 800,- Kč, nástavbové studium denní od 12 000,- Kč do 13 200,- Kč, kombinovaná forma 14 000,- Kč
Stipendium: prospěchové
Školní řád: Školní řád od 1. září 2021.doc (184,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, sportovní dny, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: baristický a barmanský kroužek
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Josefa 118
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 412 240
IZO:150070381