Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
Adresa školy: Ulice: Pulická 779
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Ředitel:Mgr. Lenka Hubáčková
Kontakt na školu Telefon: 494 623 071
Email: gymred@gympldka.cz
Fax: 494 622 291
Web: http://www.gympldka.cz
IČ:60884762
RED-IZO:600012549
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pulická 779
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 071
Fax: 494 622 291
IZO:060884762
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 408
Aktuální počet žáků: 343
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11. 2018, 1. 12. 2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: vyhlašuje Cermat
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, sportovní dny
Domácí spolupráce : PřF UPOL, ZŠ v regionu, Úřad práce, Policie ČR a další složky HZS, firmy v regionu, divadla, kino, knihovny + mnoho dalších institucí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: ano, individuálně odlišné
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, přírodovědné, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Pulická 779
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 071
Fax: 494 622 291
IZO:150019564