Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Adresa školy: Ulice: Hrdinů odboje 36
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Ředitel:Mgr. Petr Kačírek
Kontakt na školu Telefon: 733 124 931
Email: gymrk@grk.cz
Fax: není
Web: www.grk.cz
IČ:60884703
RED-IZO:600012557
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Hrdinů odboje 36
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 11
Kontakt na školu: Telefon: 733 124 931
Fax: 494 533 715
IZO:060884703
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 417
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. - 9. února 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, dějepis, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, biologie, chemie, zeměpis, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, zahradní slavnosti, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický, ruský, čínsky, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky