Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Adresa školy: Ulice: Hrdinů odboje 36
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Ředitel:Mgr. Pavlína Školníková
Kontakt na školu Telefon: 733 124 931
Email: gymrk@grk.cz
Web: www.grk.cz
IČ:60884703
RED-IZO:600012557
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hrdinů odboje 36
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 11
Kontakt na školu: Telefon: 733 124 931
Fax: 494 533 715
IZO:060884703
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 438
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. a 14. 4. 2021 čtyřleté 15. a 16. 4. 2021 osmileté
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, německý, ruský, anglický, čínsky
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy