Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Komenského 873
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Ředitel:Mgr. Yvona Bůžková
Kontakt na školu Telefon: 494 323 711
Email: szes@szeskostelec.cz
Fax: 494 323 728
Web: www.szeskostelec.cz
IČ:60884690
RED-IZO:600012573
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského 873
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Kontakt na školu: Telefon: 494 323 711
Fax: 494 323 728
IZO:060884690
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Aktuální počet žáků: 222
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11. 2019 a 17. 1. 2020
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, výzkumné
Školní řád: Školní řád KO platný od 1 2 2010 aktualizace srpen 2017 (1).docx (90 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2017 18.pdf (1292 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečský kurz kurz práce s motorovou pilou inseminační kurz kurz pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, sportovní, chovatelské, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Komenského 515
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Kontakt na školu: Telefon: 494 323 711
Fax: 494 323 728
IZO:102754551

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Komenského 873
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Kontakt na školu: Telefon: 494 323 711
Fax: 494 323 728
IZO:102766002
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: snídaně 13,- Kč, oběd 27,- Kč, večeře 21,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano