Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Adresa školy: Ulice: Čs. odboje 670
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Ředitel:Ing. Milan Maršík
Kontakt na školu Telefon: 494 623 891
Email: spse@dobruska.cz
Fax: 494 623 983
Web: www.spse.dobruska.cz
IČ:60884746
RED-IZO:600012590
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Čs. odboje 670
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 891
Fax: 494 623 891
IZO:060884746
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 327
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: Pohodová škola, CISCO akademie, Autodesk akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: CISCO, Autodesk
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, programování/robotika, sportovní, technické, Multimédia
Místo pro trávení volného času: Posilovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Fr. Kupky 308
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 891
Fax: 494 623 983
IZO:102754543