Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Adresa školy: Ulice: Čs. odboje 670
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Ředitel:Ing. Milan Maršík
Kontakt na školu Telefon: 494 623 891
Email: spse@dobruska.cz
Web: www.spse.dobruska.cz
IČ:60884746
RED-IZO:600012590
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. odboje 670
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 891
IZO:060884746
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 327
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, besídky/akademie, exkurze
Certifikáty škol: Pohodová škola, CISCO akademie, Autodesk akademie
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: CISCO, Autodesk
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, programování/robotika, sportovní, Multimédia
Místo pro trávení volného času: Posilovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Fr. Kupky 308
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 623 891
IZO:102754543