Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 804
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Vávra
Kontakt na školu Telefon: 481 322 720
Email: reditelstvi@gytu.cz
Web: www.gytu.cz
IČ:00854981
RED-IZO:600012638
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 804
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 322 720
Fax: 481 322 193
IZO:102454311
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.1.2021, 26.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Shodný s termínem JPZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Studentská Agora (Agora CE), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Palacha 804
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 322 720
Fax: 481 322 193
IZO:102878374