Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 804
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Vávra
Kontakt na školu Telefon: 481 322 720
Email: reditelstvi@gytu.cz
Web: www.gytu.cz
IČ:00854981
RED-IZO:600012638
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 804
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 322 720
IZO:102454311
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2022, 6.12.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Shodný s termínem JPZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, bruslení, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Studentská Agora (Agora CE), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Palacha 804
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 322 720
IZO:102878374