Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 590, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Ředitel:Mgr. Ivana Hynková
Kontakt na školu Telefon: 461 615 061
Email: glit@glit.cz
Web: http://www.glit.cz
IČ:62032348
RED-IZO:600012701
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 590, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 615 061
Fax: 461 615 061
IZO:000401021
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 335
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.2.202
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.,13.,14.,15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní, jazykové, přírodovědné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy