Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
Adresa školy: Ulice: Svitavská 310/16, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Ředitel:RNDr. Alena Plocová
Kontakt na školu Telefon: 731 155 347
Email: gymmt@gmt.cz
Web: http://www.gmt.cz
IČ:62033131
RED-IZO:600012760
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Svitavská 310/16, Předměstí
Obec: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 571 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 318 258
Fax: 461 318 257
IZO:000401030
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 230
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2020; 14. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021; 13.4.2021; 14.4.2021;15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce_2018-24 .pdf (156,2 KB)
Školní vzdělávací program: TL_final_6.pdf (2803,2 KB)
svpZV_verze4_úprava_OCMU_MZ.pdf (3884 KB)
svp_G_C_osmileté_úprava_září_2020.pdf (5170,6 KB)
Školní řád: školní řád 2019.pdf (392,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_20.pdf (773,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, Den dětí, Přírodovědná olympiáda
Domácí spolupráce : firmy, letiště
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, Sportovní kurz, Sportovní den, Cyklovýlety, Přežití v přírodě
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Stanovení Plánů ped.podpory; pedagogická intervence; konzultace; zapojování žáků do soutěží a projektů
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin: rozvrhy_trid.pdf (225,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, technické, programování/robotika, jazykové, parašutistický a plachtařský výcvik, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace