Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 1638/1, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:PaedDr. Bc. Milan Báča
Kontakt na školu Telefon: 461 535 090
Email: info@gy.svitavy.cz
Fax: 461 530 622
Web: http://www.gy.svitavy.cz
IČ:62033026
RED-IZO:600012786
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Sokolovská 1638/1, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 090
Fax: 461 530 622
IZO:002518333
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 475
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. 10. 2018, 13. 11. 2018, 8. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, dějepis, biologie, fyzika, chemie, výtvarná výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : řada vysokých škol
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, latina, anglický, francouzský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Přístup do internetu v celé budově, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: mediální, sportovní, technické, jazykové, přírodovědné, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park, arboretum, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), přístup do systému Bakaláři (průběžná klasifikace, absence, komunikace s rodiči), individuální schůzky

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 47/20, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu:
IZO:110029275

Jazyková škola s právem SJZ

Adresa: Ulice: Sokolovská 1638/1, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 090
Fax: 461 530 622
IZO:150007647

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Sokolovská 1638/1, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 090
Fax: 461 530 622
IZO:002890275
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano