Logo školy

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 1638/1, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:PaedDr. Bc. Milan Báča
Kontakt na školu Telefon: 461 535 090
Email: info@gy.svitavy.cz
Web: http://www.gy.svitavy.cz
IČ:62033026
RED-IZO:600012786
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 1638/1, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 090
Fax: 461 530 622
IZO:002518333
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 475
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, biologie, chemie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce : řada vysokých škol
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, latina, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Přístup do internetu v celé budově, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, jazykové, mediální, technické, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park, arboretum, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, přístup do systému Bakaláři (průběžná klasifikace, absence, komunikace s rodiči), třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Sokolovská 1638/1, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 090
Fax: 461 530 622
IZO:150007647
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sokolovská 1638/1, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 535 090
Fax: 461 530 622
IZO:002890275
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano