Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: nám. Bohuslava Martinů 95
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Milena Klimešová
Kontakt na školu Telefon: 461 725 935
Email: info@souobchpolicka.cz
Fax: 461 724 435
Web: www.souobchpolicka.cz
IČ:47469145
RED-IZO:600012808
Zřizovatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: nám. Bohuslava Martinů 95
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 935
Fax: 461 724 435
IZO:110029470
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 276
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.2.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 8000
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Zákrejsova 142
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 947
IZO:110019636

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Zákrejsova 142
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 947
IZO:110019644