Logo školy

Střední odborné učiliště Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy: Ulice: Nádražní 1083/8, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:Ing. Leoš Říha
Kontakt na školu Mobil: 702 229 656
Email: info@sousvitavy.cz
Web: http://www.sousvitavy.cz
IČ:15034569
RED-IZO:600012824
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 1083/8, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu:
IZO:015034569
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 592
Aktuální počet žáků: 192
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 12. (12:00 - 16:00 hod.) a 10. 12.2022 (8:00 - 12:00 hod.)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2023
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 100
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, Adaptační kurz
Domácí spolupráce : Základní školy, výrobní společnosti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků se slabším prospěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: průkaz odborné kvalifikace svářeče
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, programování/robotika, chovatelské, taneční, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Brněnská 307/28, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu:
IZO:110020120
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 45
Počet ubytovaných žáků a studentů: 33
Umístění vzhledem ke škole : v jiné části města než sídlí škola/školy
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Termín pro podání přihlášky : 1.9.2023
Úplata za ubytování (v Kč): 1050 - 1150 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 38,- Kč/ oběd, 35,- večeře
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : taneční, společenské hry, ICT, rukodělné, sportovní, chovatelství
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky