Logo školy

Střední odborné učiliště Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy: Ulice: Nádražní 1083/8, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Ředitel:Ing. Leoš Říha
Kontakt na školu Telefon: 461 534 927
Email: info@sou.svitavy.cz
Web: http://www.sousvitavy.cz
IČ:15034569
RED-IZO:600012824
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 1083/8, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 534 927
Fax: 461 534 927
IZO:015034569
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 592
Aktuální počet žáků: 230
Dny otevřených dveří (termín/y): indiviuálně, po domluvě, s ohledem na covid-19
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2020, dle vývoje epidemiologické situace
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 100
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, Adaptační kurz, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce : Základní školy, výrobní společnosti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků se slabším prospěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: průkaz odborné kvalifikace svářeče
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, programování/robotika, chovatelské, taneční
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Brněnská 307/28, Předměstí
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický
PSČ: 568 02
Kontakt na školu: Telefon: 461 532 197
IZO:110020120
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 45
Počet ubytovaných žáků a studentů: 27
Umístění vzhledem ke škole : v jiné části města než sídlí škola/školy
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Termín pro podání přihlášky : 1.9.2021
Úplata za ubytování (v Kč): 850 - 950 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 26,- Kč/ oběd, večeře
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, taneční, chovatelství, sportovní, ICT, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky