Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
Adresa školy: Ulice: nám. Odboje 304
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Ředitel:Mgr. Martina Kubíková
Kontakt na školu Mobil: 724 394 453, 724 394 503
Email: info@gym-dk.cz
Web: www.gym-dk.cz
IČ:60153393
RED-IZO:600012867
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Odboje 304
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 320 188
Fax: 499 320 188
IZO:060153393
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 257
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 1. 2019 15–18, 16. 2. 2019 9–12
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2019 (čtyřleté studium), 16. a 17. 4. 2019 (šestileté studium)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka