Zde může být obrázek školy.

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Adresa školy: Ulice: E. Krásnohorské 2069
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Ředitel:Mgr. Petr Vojtěch
Kontakt na školu Telefon: 499 622 215
Email: info@ssis.cz
Fax: 499 622 215
Web: www.ssis.cz
IČ:67439918
RED-IZO:600013006
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: E. Krásnohorské 2069
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 622 215
Fax: 499 622 215
IZO:110037791
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 490
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, zeměpis, knihovna, ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, technické, ICT, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Elišky Krásnohorské 2069
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 320 194
Fax: 499 622 215
IZO:110037812

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Elišky Krásnohorské 2069
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 622 505
Fax: 499 622 215
IZO:110037804
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano