Zde může být obrázek školy.

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Adresa školy: Ulice: E. Krásnohorské 2069
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Ředitel:Mgr. Petr Vojtěch
Kontakt na školu Telefon: 499 622 215
Email: info@ssis.cz
Fax: 499 622 215
Web: www.ssis.cz
IČ:67439918
RED-IZO:600013006
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: E. Krásnohorské 2069
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 622 215
Fax: 499 622 215
IZO:110037791
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 490
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), technické, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Elišky Krásnohorské 2069
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 320 194
Fax: 499 622 215
IZO:110037812

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Elišky Krásnohorské 2069
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 622 505
Fax: 499 622 215
IZO:110037804
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano