Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Adresa školy: Ulice: Tyršovo náměstí 970
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Ředitel:Mgr. Josef Menšík
Kontakt na školu Telefon: 465 519 500
Email: skola@gymnct.cz
Fax: 465 519 502
Web: www.gymnct.cz
IČ:49314670
RED-IZO:600013022
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Tyršovo náměstí 970
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Kontakt na školu: Telefon: 465 519 500
Fax: 465 519 502
IZO:049314670
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 372
Aktuální počet žáků: 338
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: centrálně stanoven
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: Web Tisk ŠVP ZV č.j. 514 od 1.9.2016 web bez příloh.doc (3233,3 KB)
Školní řád: Organizační řád Gymnázia od září 2018.doc (255,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018.pdf (830,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: chovatelské, sportovní, jazykové, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli