Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 1000
Obec: Choceň
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Studnička
Kontakt na školu Telefon: 465 471 338
Email: oachocen@oa-chocen.cz
Web: www.oa-chocen.cz
IČ:49314661
RED-IZO:600013031
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 1000
Obec: Choceň
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 36
Kontakt na školu: Telefon: 465 471 338
Fax: 465 471 920
IZO:049314661
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 550
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 23. ledna 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termín JPZ stanoví MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, , Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, park u školy
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Paraple
Obec: Choceň
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 36
Kontakt na školu: Telefon: 465 467 711
Fax: 465 471 434
IZO:110032144
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 79
Počet ubytovaných žáků a studentů: 79
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, hudební
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Paraple
Obec: Choceň
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 467 711
Fax: 465 471 434
IZO:110032152
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano