Logo školy

Gymnázium Lanškroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Lanškroun
Adresa školy: Ulice: nám. J. M. Marků 113, Lanškroun-Vnitřní Město
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Ředitel:RNDr. Věra Šverclová
Kontakt na školu Telefon: 465 321 070
Email: info@gymla.cz
Web: www.gymla.cz
IČ:49314653
RED-IZO:600013057
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Jana Marka Marků 113
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 12
Kontakt na školu: Telefon: 465 321 070
Fax: 465 321 070
IZO:049314653
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 372
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Školní řád: Skolni rad Gymnazia Lanskroun.pdf (252,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017-2018.pdf (2102,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace