Gymnázium Lanškroun

Gymnázium Lanškroun

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Lanškroun
Adresa školy: Ulice: nám. J. M. Marků 113, Lanškroun-Vnitřní Město
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Ředitel:RNDr. Věra Šverclová
Kontakt na školu Telefon: 465 321 070
Email: info@gymla.cz
Fax: 465 321 070
Web: www.gymla.cz
IČ:49314653
RED-IZO:600013057
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: nám. Jana Marka Marků 113
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 12
Kontakt na školu: Telefon: 465 321 070
Fax: 465 321 070
IZO:049314653
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 372
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Školní řád: Skolni rad Gymnazia Lanskroun.pdf (252,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017-2018.pdf (2102,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, hudební výchova, ICT, chemie, knihovna, biologie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, latinský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, bruslení, vodácký kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, technické, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace