Logo školy

Gymnázium Lanškroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Lanškroun
Adresa školy: Ulice: nám. J. M. Marků 113, Lanškroun-Vnitřní Město
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Ředitel:RNDr. Věra Šverclová
Kontakt na školu Telefon: 465 321 070
Email: info@gymla.cz
Web: www.gymla.cz
IČ:49314653
RED-IZO:600013057
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Jana Marka Marků 113
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 12
Kontakt na školu: Telefon: 465 321 070
Fax: 465 321 070
IZO:049314653
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 372
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Školní řád: Skolni rad Gymnazia Lanskroun.pdf (252,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017-2018.pdf (2102,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, biologie, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, anglický, německý, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace