Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 106
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Ředitel:Mgr. Marek Hoffmann
Kontakt na školu Telefon: 465 568 511
Email: gymuo@gymuo.cz
Fax: 465 526 044
Web: http://www.gymuo.cz
IČ:00401081
RED-IZO:600013065
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 106
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 568 511
Fax: 465 526 044
IZO:000401081
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 372
Aktuální počet žáků: 331
Dny otevřených dveří (termín/y): konec listopadu
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné testy v termínech daných MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna, biologie, výtvarná výchova, chemie, ICT, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, italský, latinský, německý, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, přírodovědné, chovatelské, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování