Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427
Adresa školy: Ulice: Předměstí 427
Obec: Králíky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 69
Ředitel:Mgr. Bc. Petra Doubravová
Kontakt na školu Telefon: 465 631 106
Email: souo.kraliky@orlicko.cz
Web: www.souokraliky.cz
IČ:00087939
RED-IZO:600013090
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Předměstí 427
Obec: Králíky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 69
Kontakt na školu: Telefon: 465 631 106
Fax: 465 631 488
IZO:000087939
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 184
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurzy sváření, obsluha vysokozdvižných vozíků, obsluha motorové pily
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, posilovna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Předměstí 429
Obec: Králíky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 69
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110016033
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Předměstí 427
Obec: Králíky
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 69
Kontakt na školu: Telefon: 465 631 106
Fax: 465 631 488
IZO:110016041