Zde může být obrázek školy.

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Václavské náměstí 1
Obec: Letohrad
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 51
Ředitel:Mgr. Vratislav Šembera
Kontakt na školu Telefon: 465 622 249
Email: lsg@lsg.cz
Web: http://www.lsg.cz
IČ:25257340
RED-IZO:600013120
Zřizovatel:Ing. Petr Šilar
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Václavské náměstí 1
Obec: Letohrad
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 51
Kontakt na školu: Telefon: 465 622 249
Fax: 465 622 249
IZO:110032608
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 180
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2018, jaro 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 16. 4, 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 19000
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: 0_vyrocni_zprava_za_školni_rok_2016-2017.pdf (6465,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: společenské hry, ICT, jazykové, přírodovědné, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školmí časopis/newsletter, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli