Zde může být obrázek školy.

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Václavské náměstí 1
Obec: Letohrad
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 51
Ředitel:Mgr. Vratislav Šembera
Kontakt na školu Telefon: 465 622 249
Email: lsg@lsg.cz
Web: http://www.lsg.cz
IČ:25257340
RED-IZO:600013120
Zřizovatel:Ing. Petr Šilar
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Václavské náměstí 1
Obec: Letohrad
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 51
Kontakt na školu: Telefon: 465 622 249
IZO:110032608
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 180
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2021, jaro 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 22000
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: 0_vyrocni_zprava_za_školni_rok_2019-2020.pdf (9676,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, hudební výchova, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, jiné, mimo areál školy, posilovna
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, ICT, jazykové, přírodovědné, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter