Zde může být obrázek školy.

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Adresa školy: Ulice: Dolní Třešňovec 17
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Ředitel:Ing. David Hruška
Kontakt na školu Telefon: 465 321 098
Email: info@szes-la.cz
Web: http://www.szes-la.cz
IČ:00087670
RED-IZO:600013146
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dolní Třešňovec 17
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 22
Kontakt na školu: Telefon: 465 322 179
IZO:000087670
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 326
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.-5.11.2022, 3.12.20212, 14.1.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05 (7:15)
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, jezdectví
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Instruktor jezdectví, Kurz pro úspěšné splnění ZZVJ, Kurz Inseminace skotu, ovcí a krav - St. I. Inseminace, St. II. Vkládání embryí inseminační metodou, Kurz obecných zemědělských činností, Kurz pro obsluhu čelního nakladače a obsluhy stavebních strojů
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, přírodovědné, technické, turistické, rukodělné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nádražní 922
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110013255
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dolní Třešňovec 17
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 22
Kontakt na školu: Telefon: 465 321 098
IZO:110013263
Školní statek
Adresa: Ulice: Dolní Třešňovec 21
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 22
Kontakt na školu: Telefon: 465 322 179
IZO:000087068