Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Adresa školy: Ulice: Zámecká 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Ředitel:PhDr. Zuzana Pecháčková
Kontakt na školu Telefon: 465 614 225
Email: zamek@zamek.zamberk.cz
Web: http://zamek.zamberk.cz
IČ:00654949
RED-IZO:600013171
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
Fax: 465 614 237
IZO:000654949
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Aktuální počet žáků: 204
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. a 14. 1. 2017
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 19. 4. 2017
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Vstup do školy umožněn od: 07:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Školní řád: Školní řád 2016-17.doc (287,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
Fax: 465 614 237
IZO:110020251
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
Fax: 465 614 237
IZO:110020243
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zemědělská 846
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu:
IZO:181050811