Zde může být obrázek školy.

Střední škola gastronomická a technická Žamberk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola gastronomická a technická Žamberk
Adresa školy: Ulice: Zámecká 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Ředitel:PhDr. Zuzana Pecháčková
Kontakt na školu Telefon: 465 614 225
Email: zamek@zamek.zamberk.cz
Web: http://zamek.zamberk.cz
IČ:00654949
RED-IZO:600013171
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
IZO:000654949
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 175
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2022, 3.12.2022., 13.1. a 14. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 07:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance, motivační
Školní vzdělávací program: RVP - 66-41-L01_Obchodnik.pdf (1440,9 KB)
ŠVP Obráběč kovů (2).pdf (1663,6 KB)
ŠVP Kuchař-číšník.pdf (2147,3 KB)
Dodatek č. 1 k ŠVP nový název školy.pdf (155,3 KB)
Školní řád: Školní řád 2022-2023.pdf (5807,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Šablony I., II., Erasmus+
Domácí spolupráce : Policie ČR, regionální firmy, zahraniční spolupráce, spolupráce s charitativními a dobročinnými organizacemi
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz, bruslení
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: stipendia
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečské kurzy - plast, měď, plamen
Rozvrhy hodin: rozvrh trid 2022-2023.pdf (1733,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Využití ve všech učebnách.
Zájmové činnosti: rukodělné, technické, sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: herna, Tělocvična, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí,
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
IZO:110020251
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
IZO:110020243
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zemědělská 846
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu:
IZO:181050811