Zde může být obrázek školy.

Střední škola gastronomická a technická Žamberk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola gastronomická a technická Žamberk
Adresa školy: Ulice: Zámecká 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Ředitel:PhDr. Zuzana Pecháčková
Kontakt na školu Telefon: 465 614 225
Email: zamek@zamek.zamberk.cz
Web: http://zamek.zamberk.cz
IČ:00654949
RED-IZO:600013171
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
Fax: 465 614 237
IZO:000654949
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 173
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2021, 4.12.2021., 14.1. a 15. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 19. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: turniket, videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 07:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, od budoucího zaměstnance
Školní vzdělávací program: ŠVP Gastronomie.pdf (1087 KB)
RVP - 66-41-L01_Obchodnik.pdf (1440,9 KB)
ŠVP Obráběč kovů (2).pdf (1663,6 KB)
ŠVP Kuchař-číšník.pdf (2147,3 KB)
Dodatek č. 1 k ŠVP nový název školy.pdf (155,3 KB)
Školní řád: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatek č. 1.pdf (310,6 KB)
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (1).pdf (6129,2 KB)
Školní řád na školní rok 2021-2022_2021120709112800 (1).pdf (5484,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : Šablony I., II., Erasmus+
Domácí spolupráce : Policie ČR, regionální firmy, zahraniční spolupráce, spolupráce s charitativními a dobročinnými organizacemi
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: stipendia
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečské kurzy - plast, měď, plamen
Rozvrhy hodin: Rozvrh tříd 2021-2022.pdf (1728,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Využití ve všech učebnách.
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, rukodělné, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, Tělocvična
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
Fax: 465 614 237
IZO:110020251
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 614 225
Fax: 465 614 237
IZO:110020243
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zemědělská 846
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu:
IZO:181050811