Logo školy

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Dukelská 313, Hylváty
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Ředitel:Ing. Petr Vojtěch
Kontakt na školu Telefon: 468 002 500
Email: skola@skola-auto.cz
Web: http://www.skola-auto.cz
IČ:00529842
RED-IZO:600013197
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dukelská 313, Hylváty
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 468 002 500
IZO:000529842
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 670
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): termíny na www.skola-auto.cz
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termíny na www.skola-auto.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, ICT, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, exkurze, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech : DofE, Erasmus+
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dukelská 313, Hylváty
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 468 002 500
Email: skola@skola-auto.cz
IZO:110029097
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 148
Počet ubytovaných žáků a studentů: 146
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : do 30.6. na příští školní rok
Úplata za ubytování (v Kč): 1200
Úplata za stravování (v Kč): 32 Kč — oběd, 86 Kč — celodenní strava
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, turistické, společenské hry
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dukelská 313, Hylváty
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 468 002 500
Email: skola@skola-auto.cz
IZO:110029101
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: oběd žáci 32,- Kč, celodenní stravování 86,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Třebovská 348, Hylváty
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 468 002 500
Email: skola@skola-auto.cz
IZO:169100987
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: oběd žáci 32,- Kč, celodenní stravování 86,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano