Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Seifertova 13
Obec: Blansko
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 678 01
Ředitel:Mgr. Radek Petřík
Kontakt na školu Telefon: 516 418 632
Email: jkocman@gymbk.cz
Web:
IČ:62073133
RED-IZO:600013235
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Seifertova 13
Obec: Blansko
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 678 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 418 632
IZO:102007926
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 460
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 11. 2021, 28. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, latinský, španělský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, sportovní, jazykové, programování/robotika
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Seifertova 13
Obec: Blansko
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 678 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 418 632
IZO:103279741