Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 5
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 11
Ředitel:Mgr. Leona Valterová
Kontakt na školu Telefon: +420 516 802 544
Email: posta@spgs-bce.cz
Web: spgs-bce.cz
IČ:62073117
RED-IZO:600013367
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 5
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 11
Kontakt na školu: Telefon: +420 516 802 544
IZO:102007993
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Dny otevřených dveří (termín/y): Aktuální termíny jsou vždy zveřejněny na webu školy.
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, bruslení, vodácký kurz, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurzy první pomoci, kurzy znakového jazyka
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 11
Kontakt na školu: Telefon: +420 516 802 544
IZO:108028216
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 40
Počet ubytovaných žáků a studentů: 40
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Termín pro podání přihlášky : na webových stránkách školy
Úplata za ubytování (v Kč): na webových stránkách školy
Úplata za stravování (v Kč): na webových stránkách školy
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, hudební, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, kuchyň, hobby centrum
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 5
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 11
Kontakt na školu: Telefon: +420 516 802 544
IZO:108028267
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: na webových stránkách školy
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne