Logo školy

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Masarykova 12
Obec: Blansko
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 678 01
Ředitel:Mgr. Marta Truhlářová
Kontakt na školu Telefon: 516 411 755
Email: marta.truhlarova@seznam.cz
Web: www.gastronomicka-skola.cz
IČ:25346407
RED-IZO:600013383
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 12
Obec: Blansko
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 678 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 411 755
IZO:110000048
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): veškeré info k DOD je na webu školy www.cergas-bk.cz
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: veškeré info k PZ je na webu školy www.cergas-bk.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, jiné
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 221, 222, 223
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 14000
Rozšířené informace o ročním školném: veškeré info ke školnému je na webu školy www.cergas-bk.cz
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bowling, minigolf, přednášky atd, turistika
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, ICT, odborné - gastronomie, cestovní ruch
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti