Zde může být obrázek školy.

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
Adresa školy: Ulice: Barvičova 666/85, Stránice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Karel Mikula
Kontakt na školu Telefon: 543 429 125
Email: bigy@bigy.cz
Web: www.bigy.cz
IČ:00532525
RED-IZO:600013405
Zřizovatel:Biskupství brněnské
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Barvičova 666/85, Stránice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181057743
Střední škola
Adresa: Ulice: Barvičova 666/85, Stránice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 429 111
IZO:000532525
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Základy křesťanské kultury
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 35, 39
Roční školné v Kč: 5000
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Barvičova 666/85, Stránice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 234 501
IZO:102006903